636334650260232732-bnnerwebhead.jpg
636334650705998229-bnnerwebhead2.jpg
636334650792673186-bnnerwebhead1.jpg

Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2015

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký

Đăng ký tham dự Hội nghị Nhân sự Việt Nam

Người tham dự sẽ được tham gia vào hoạt động chính, các chuyên đề hội nghị đặc biệt và dùng bữa trưa cũng như nhận quà Hội nghị.

Đăng ký

Đăng ký miễn phí (Khách tham quan)

Khách tham quan sẽ được miễn phí tham gia vào Triển lãm "Giải pháp Nhân sự". Nếu bạn muốn tham dự chương trình chính, với các chuyên đề hội nghị đặc biệt và dùng bữa trưa, bạn cần đăng ký tham dự Hội nghị Nhân sự Việt Nam

Đăng ký Doanh nghiệp đăng ký tham gia Triển lãm "Giải pháp nhân sự"

Newsletter Subscribe

Đăng ký để nhận thông tin và các ưu đãi đặc biệt từ Ban tổ chức